Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών

αναρτήθηκε στις 9 Δεκ 2013, 9:16 π.μ. από το χρήστη Lweb Διαδικτυακές Λύσεις   [ ενημερώθηκε 19 Δεκ 2013, 4:55 π.μ.από Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
­­­­­­­­­­
Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6
Τ.Κ. ‐ Πόλη : 71306 – Ηράκλειο Κρήτης
Ιστοσελίδα : http://kritis.pde.sch.gr
e‐mail : ss‐b‐thmias@kritis.pde.sch.gr
Πληροφορίες : Μαρία Μυλωνάκη
Τηλ. : 2810 302 458
Fax. : 2810 302 454
Ηράκλειο : 10/01/2013 
Αρ. Πρωτ. : 136 

Προς:
Σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ
Κρήτης (δια των οικείων Δ/νσεων
Π.Ε. και Δ.Ε.)

Κοιν.:
1. Υ.ΠΑΙ.ΘΠΑ
Διευθύνσεις Σπουδών Π/θμιας και
Δ/βάθμιας
2. Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ και ΔΕ
Κρήτης
3. Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ Κρήτης
Έδρες τους
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών».
Μετά την υπ. αριθ.115/2012/ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Εφετείου Χανίων,  επανερχόμαστε στο θέμα της χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών για να υπενθυμίσουμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει για το  ζήτημα αυτό. 
Οι εγκύκλιοι για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά, που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες από το ΥΠΑΙΘΠΑ, είναι: 
1. 91109/Γ2/10‐07‐2008, με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων». 
2. 104071/Γ2/04‐08‐2008, με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων». 
3. 977/109744/Γ1/26‐08‐2008, με θέμα «Απασχόληση μαθητών». 
Από τις παραπάνω εγκυκλίους, καθώς και από τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα του ΥΠΑΙΘΠΑ, καθίσταται σαφές ότι το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, αλλά δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στους αλλόθρησκους και  ετερόδοξους μαθητές, οι οποίοι για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να  παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα.
Η εγκύκλιος 977/109744/Γ1/26‐08‐2008 ορίζει τον τρόπο που απασχολούνται οι απαλλασσόμενοι μαθητές.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των εγκυκλίων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
Comments