Η Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδεία υπερβαίνει τεχνητές κρίσεις και τεχνητά αδιέξοδα

αναρτήθηκε στις 10 Δεκ 2013, 12:43 π.μ. από το χρήστη Lweb Διαδικτυακές Λύσεις   [ ενημερώθηκε 20 Δεκ 2013, 1:26 μ.μ.από Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ]

Εάγγελος Στ. Πονηρός Καθηγητής Θεολόγος τς Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης καί μέλος τς ΠΕΘ παντ σέ βασικά θέματα γιά τό μάθημα τν Θρησκευτικν στή Μέση κπαίδευση.

Εάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ. , Μ.Φ.

ρθόδοξη χριστιανική παιδεία περβαίνει τεχνητές κρίσεις καί τεχνητά διέξοδα 
«γγλος Γερμανός Γάλλος δύναται νά εναι κοσμοπολίτης ναρχικός θεος τιδήποτε. καμε
τό πατριωτικόν χρέος του, κτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εναι λεύθερος νά παγγέλλεται χάριν πολυτελείας τήν πιστίαν καί τήν παισιοδοξίαν. λλά Γραικύλος τς σήμερον στις θέλει νά κάμ δημοσί τόν θεον τόν κοσμοπολίτην, μοιάζει μέ νάνον νορθούμενον π΄ κρων νύχων καί τανυόμενον νά φθάσ ες ψος καί φαν καί ατός γίγας. Τό λληνικόν θνος, τό δολον, λλ΄ οδέν ττον καί τό λεύθερον χει καί θα χει διά παντός νάγκην τς θρησκείας του.»

λέξανδρος Παπαδιαμάντης

(πόσπασμα πό τό διήγημα «Λαμπριάτικος ψάλτης»)

 

Α΄) Τό τεχνητό πρόβλημα

Ο λληνες ρθόδοξοι θεολόγοι καθηγητές διδάσκουν τήν ν Χριστ παιδεία, καταβάλλουν κόπους πί σειρά τν καί δέν ντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα ποδοχς το προσώπου το ησο Χριστο, τν πατέρων καί τς διδασκαλίας τους, κανένα πρόβλημα ποδοχς το κπαιδευτικο ργου τους τς διότητός τους ς κπαιδευτικν στό χρο το σχολείου τους. Κι μως κάποιοι νθρωποι ερισκόμενοι κτός σχολείου καί γενικά κτός παιδείας δημιουργον προβλήματα. πιχειρον νά δημιουργήσουν θόρυβο, πολυαγαπημένη τους τακτική, πιχειρον νά πιβληθον μέ προπαγανδιστικούς τρόπους, τακτική παράδεκτη μέσα σέ δημοκρατούμενη κοινωνία, πιχειρον νά πηρεάσουν κυβερνήσεις ρήμην το λαο. Καθαρά λληνικό τό πρόβλημα, καθαρά λληνικές καί ο ντιδημοκρατικές ατές τακτικές τν ποίων φαρμογή πιχειρεται στήν πατρίδα τς δημοκρατίας λλάδα. μειοψηφία τν Γραικύλων ποία ντιδροσε καί κατά τήν ποχή το λεξάνδρου Παπαδιαμάντη καί τον νάγκασε νά τήν κατακεραυνώσει 
στό διήγημά του «λαμπριάτικος ψάλτης», χει καί σήμερα πνευματικούς
πογόνους, λίγους, πίμονους, θορυβώδεις.

Ποιά πιδίωξη σων θορυβον ες βάρος τς ρθοδόξου χριστιανικς παιδείας; παγόρευση διδασκαλίας τς ρθόδοξης χριστιανικς παιδείας στά σχολεα το λληνικο κράτους. μείωση τν δικαιωμάτων τν ρθοδόξων χριστιανν μαθητν καί γονέων, λλήνων καί μή: πιδιώκεται να μή χουν πλέον ο ρθόδοξοι χριστιανοί τό δικαίωμα νά πολαμβάνουν στά σχολεα το λληνικο κράτους τήν ρθόδοξη χριστιανική παιδεία. 
πιδίωξη ατή ποτελε μέρος μις γενικότερης πιδιώξεως ποία φέρει τόν γενικό χαρακτηρισμό «χωρισμός τς κκλησίας πό τήν πολιτεία». ξενόφερτη ατή πιδίωξη ξεκιν πό τό 1830, πότε πρόκειτο νά πογραφε τό πρωτόκολλο το Λονδίνου περί συστάσεως το λληνικο Κράτους. 
άν κάποτε πιβληθε, θά σημάνει γενικά τήν μείωση τν δικαιωμάτων τν ρθοδόξων χριστιανν μέσα στήν λλάδα στό κράτος τό ποο τό 1822 δρύθηκε πό τούς παναστατημένους λληνες ς χριστιανικό κράτος. Ο παναστατημένοι πρόγονοί μας, ο δρυτές το νέου λληνικο κράτους κατά τήν Α΄ θνική Συνέλευση το 1822 ρισαν στό πρτο Σύνταγμα τς λλάδος, τι «σοι ατόχθονες κάτοικοι τς πικρατείας τς λλάδος πιστεύουσιν ες Χριστόν, εσίν λληνες», θεσαν δηλαδή ς βάση δημιουργίας το κράτους
ατο τήν ες Χριστόν πίστη. πίστη ατή ξακολουθε νά πιζ καί να γεμίζει τίς ψυχές τν λλήνων δ
καί δύο χιλιάδες χρόνια στήν στορική λληνική γ. Γι΄ ατό καί κανένας λληνας δέν θά δεχθε τήν πι-
χειρούμενη πό μία χηρή μειοψηφία πιβολή παγορεύσεως τς χριστιανικς παιδείας πό τά λληνικά
κρατικά σχολεα.
Τώρα τελευταα, πειδή ο διάφορες παλιές προφάσεις χουν δη ξεφτίσει, προβάλλεται ς πρόφαση για τήν παγόρευση τς διδασκαλίας τς ρθοδόξου χριστιανικς παιδείας καί τό γεγονός τι στά λληνικά

σχολεα φοιτον καί τέκνα λλοδαπν λλοθρήσκων ργαζομένων. ς προς ατό τό σημεο σχύουν ο ξς
τέσσερεις διαπιστώσεις: 1) Τά λλοδαπά παιδιά δέν εναι λα λλόθρησκα, ατό ποκρύπτεται συστηματικά πό πολλούς. 2) ρισμένα πό τά λλόθρησκα παιδιά παρακολουθον κανονικά τό μάθημα καί βαθμολογονται πειδή καί τά δια καί ο γονες τους πιθυμον νά νημερωθον γιά τήν πικρατοσα θρησκεία..

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤ. ΠΟΝΗΡΟΥ (02-07-2010)
Comments