ΕΤΟΣ ΝΗ΄ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 • ΤΕΥΧΟΣ 2 & 3

αναρτήθηκε στις 14 Οκτ 2014, 9:07 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 14 Οκτ 2014, 9:23 π.μ. ]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασιλείου Α. Τσίγκου: Τό “ὅλον” τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί σύγχρονες τριαδολογικές ἐκφράσεις κατά τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

Ἰωάννου Χ. Δήμου: Τί εἶναι τὸ πνεῦμα μαθητείας;

Ἰωάννου Β. Κογκούλη: Διαπροσωπική ἐπικοινωνία διδάσκοντος καί διδασκόμενου καί Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἀγωγή

Ἀθανασίου Στογιαννίδη: Ἡ αὐθεντία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὡς ἕνα καίριο ζήτημα τῆς Σχολικῆς Παιδαγωγικῆς

Δημητρίου Λάππα: Aὐτογνωσία, τό ἀτελείωτο ταξίδι τῆς αὐτεπιγνωσης στά ἔγκατα τῆς ὕπαρξής μας

Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ: Νέα ἔκδοση βασισμένη σέ παλαιά σφάλματα (Τό Πρόγραμμα Σπουδῶν στάΘρησκευτικά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, ἀναθεωρημένη ἔκδοση 2014)


Τῆς συντάξεως:

Δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ

Εἰδήσεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις

Κοιμηθέντες

Ἀνακοινώσεις – Λογία

Comments