ΕΤΟΣ ΝΗ΄ • ΤΕΥΧΟΣ 4 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

αναρτήθηκε στις 12 Δεκ 2014, 11:14 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 12 Δεκ 2014, 12:00 μ.μ. ]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ωάννου Β. Κογκούλη: Ἡ ὠφέλιμη παιδεία καὶ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο 

ωάννου Φύκαρη: Ἀνάπτυξη κοινωνικῶν δεξιοτήτων μέ τήν χρήση τῶν ΤΠΕ στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

 ωάννου Χ. Δήμου:  Μέ δυό λόγια

 Γεωργίου Η. Κρίππα: Κατ πόσον τ νέο Πρόγραμμα Σπουδν το μαθήματος τν Θρησκευτικν συνιστ τήν ξιόποινο πράξη το προσηλυτισμο

 Δημητρίου Γ. βδελ: παραδοξο(ντο)λογία το κακο: ρμηνευτικ προσεγγίση τν θέσεων το π. Γ. Φλωρόφσκυ σ ντιπαράθεση μ τν κριτικ το Χ. Γιανναρ

 Εαγγέλου Στ. Πονηρο: Παλος Μελς (1870 - 1904) καί Μακεδονικός γώνας (1904 – 1908)

Ετυχίου Σ. Καλογεράκη: Προτάσεις ἀλλαγῶν στὴ Δ/θμια Ἐκπαιδεύση, ἐν ὀψει τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης

Τς συντάξεως:

Κρίσεις – Σχόλια

Δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ

Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις

Λογία

Κοιμηθέντες

Περιεχόμενα Τόμου 2014

Comments