ΕΤΟΣ ΝH' • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 • ΤΕΥΧΟΣ 1

αναρτήθηκε στις 5 Ιουλ 2014, 11:41 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἡ ΠΕΘ θέτει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἱεράρχες πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Τὸ νέο πιλοτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Θεολόγων.

Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος: Τρέμω νὰ μὴν ἔρθει ἡ στιγμὴ τῆς συζητήσεως μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Παρέμβαση Ἀνθίμου Θεσσαλονίκης πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἱερώνυμον: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ συζητηθεῖ στὴν Ἱεραρχία.

Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος: Ἀλλοιώσεις τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας.

Ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Θερμοπυλῶν Ἰωάννην: Διορθόδοξο Κέντρο ἢ Κέντρο «Πολυθρησκευτικό» καὶ «Διαθρησκειακό».

Ἐπιστολὴ τοῦ Παραρτήματος Νόμου Τρικάλων τῆς ΠΕΘ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἰωάννη Β. Τσάγκα: Οἱ συγκρούσεις στὸ πλαίσιο τοῦ σύγχρονου σχολείου.

Παναγιώτη Κ. Μαντζάνα: Εἰκόνα  καὶ  εἰκονισμός.

Θέματα λατρείας: Ἐπιμέλεια Ἠλία Δ. Μπάκου: Ἀναίρεση τῆς εἰδωλολατρίας δία ὑμνογραφικῶν κειμένων.

Τῆς συντάξεως:

Κρίσεις - Σχόλια.

Δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ καὶ τῶν Παραρτημάτων της.

Κοιμηθέντες.

Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις.

Ληφθέντα Βιβλία.

Comments