ΕΤΟΣ ΝΣΤ' • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • ΤΕΥΧΟΣ 4

αναρτήθηκε στις 11 Απρ 2014, 7:11 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λία Δ. Μπάκου: Μᾶρκος Ὀρφανός - αἰωνία ἡ μνήμη

πόστολου Βλάχου: Προσφώνησις τοῦ Προέδρου Ἐφετῶν ἐ.π

ρακλ Ρεράκη: Κατήχηση εἰδώλων στο Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο.

Χρίστου Γ. Ρώμα: Τό Παιδαγωγικό Ἱνστιτοῦτο καί τό ἔργο του. - Ἐμπειρίες καί προβληματισμοί

Εδοξίας Αγουστίνου: Ἀξιακοί προσανατολισμοί στά Φιλολογικά τοῦ Γυμνασίου.

λένης Βασσάλου: Ἀπό τό συγκρητισμό στήν Πανθρησκεία. Τό Ὀρθόδοξο μάθημα καί ἡ εὐθύνη τῶν θεολόγων.

Μάρκου ρφανο: Ἡ Ἱστορία τοῦ θεολογικοῦ οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Μιχαήλ Τρίτου: Τό μαρτύριο καί ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδων Ἰωάννου.

Θωμ ντ. ωαννίδη: 28η Ὀκτωβρίου 1940. Ἱστορικές ἐπισημάνσεις και σύγχρονη προβληματική.

Εαγγέλου Στ. Πονηρο: Τό πρόγραμμα σπουδῶν καί τό σχολικό βιβλίο θρησκευτικῶν Α´ Γυμνασίου, ἐκδόσεως 2006. Κριτική βάσει τῆς ἔμπρακτης διδασκαλίας.

θανασίου ναστοπούλου: Πετράδια Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλιβίτη (1966-1991)

Λειτουργικά θέματα: Ἐπιμέλεια Ἠλ. Μπάκου. Ἡ συμβολή τῆς Λειτουργικῆς ποιήσεως στην ἔξαρση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κατά τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας.

Δραστηριότητες τς ΠΕΘ:

Ἡ τακτική Γενική Συνέλευση Νοεμβρίου 2013.

Οἱ ἐργασίες τῆς Γενικῆς Συνέλευσης

Της συντάξεως:

Κοιμηθέντες

Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ληφθέντα Βιβλία

Λογία

Περιεχόμενα Τόμου 2013

Comments