Αίτημα της ΠΕΘ προς τον Υπουργό Παιδείας για την έκδοση νέας εγκυκλίου για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

αναρτήθηκε στις 21 Σεπ 2014, 11:41 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 21 Σεπ 2014, 12:14 μ.μ. ]
Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 144

Προς

Τον αξιότιμο κύριον

κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο,

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι

Αθήνα


Κοινοποίηση:

α) κ.κ. Αντώνιο Σαμαρά, Πρωθυπουργόν

β) κ.κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο,

Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

γ) κ.κ. Γεώργιο Στύλιο,

Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Έκδοση νέας εγκυκλίου για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136241/Γ2/29-08-2014 εγκύκλιο που εστάλη προς τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της χώρας και την οποία υπογράφει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών Δ.Ε. κ. Αναστασία Πασχαλίδου, ορίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς - κηδεμόνες και τους μαθητές μεταξύ άλλων και για «τη δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών για τους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, σύμφωνα με τη υπ΄ αριθμ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων».

Σας επισημαίνουμε όμως ότι η ισχύουσα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 εγκύκλιος για τις απαλλαγές από το μάθημα των Θρησκευτικών αντιβαίνει στην τελεσίδικη απόφαση 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, που αφορά στη χορήγηση δικαιώματος απαλλαγής.

Για το λόγο αυτό η Ένωσή μας έχει ζητήσει κατά το παρελθόν από τον προκάτοχό σας στην ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και προσφάτως κατά τη συνάντηση του ΔΣ της, από τον Υφυπουργό κ. Δερμεντζόπουλο στις 23 Ιουλίου 2014, την οριστική επίλυση του ζητήματος με την έκδοση νέας εγκυκλίου που θα ενσωματώνει ορθά την ανωτέρω δικαστική απόφαση, σχέδιο της οποίας συνημμένα(βλ. σελ. 1) σας υποβάλλουμε.

Σε κάθε περίπτωση, χορήγηση απαλλαγής σε μαθητή που δεν είναι αλλόθρησκος και ετερόδοξος είναι παράνομη. Γι΄ αυτό η εντολή προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όχι μόνο τους αλλόθρησκους ή ετερόδοξους αλλά το σύνολο των μαθητών και γονέων ότι υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα Θρησκευτικά «για τους μαθητές που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης» εκλαμβάνεται από την Ένωσή μας ως παρότρυνση για την απαλλαγή ορθοδόξων μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, διότι δυστυχώς και στην πράξη έτσι τελικά λειτουργεί [βλ. συνημμένο(έγγραφο 2) που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και στέλνεται προς τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης].

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επίσης, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σοβαρά ερωτηματικά στην ελληνική κοινωνία για τις προθέσεις του Υπουργείου σας έναντι της συνταγματικά κατοχυρωμένης θρησκευτικής αγωγής των μαθητών που προβλέπεται ρητά και από τον ισχύοντα νόμο 1566/1985, άρθρ. 1.

Δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους, το Υπουργείο σας, στην εγκύκλιό του προς τα σχολεία, δεν ξεκαθαρίζει άμεσα, με σαφήνεια, οριστικά και αμετάκλητα το θέμα, αλλά το αφήνει σε μια αοριστία που οδηγεί στην πλάνη και στην παρερμηνεία και τελικά, μερικές φορές, στην παραβίαση από τους διευθυντές των σχολείων ή από κάθε ενδιαφερόμενο, της προαναφερόμενης αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου Χανίων, με συνέπεια τη χορήγηση απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών σε ορθόδοξους μαθητές, πράξη παράνομη που ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά.

Θεωρούμε ότι η έκδοση εγκυκλίων - οι οποίες μάλιστα, μπορεί να προκαλούνται από συστάσεις ή παρεμβάσεις Ανεξάρτητων Αρχών – αντίθετων προς το Σύνταγμα, προς το Νόμο και προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων, από πλευράς νομικής αποτελούν πράξεις ανυπόστατες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους :

Ζητούμε

Α) Την άμεση και έγκαιρη, προ της ενάρξεως των μαθημάτων, απόσυρση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136241/Γ2/29-08-2014 εγκυκλίου ως προς το σκέλος της ενημέρωσης των γονέων – κηδεμόνων και των μαθητών από τους Διευθυντές και τους Συλλόγους διδασκόντων των σχολείων για το ζήτημα των απαλλαγών.

Β) Την αποστολή νέας σχετικής εγκυκλίου προς τα σχολεία, στην οποία θα επιλύεται το ζήτημα των απαλλαγών επί τη βάσει της Αποφάσεως 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, σύμφωνα με το πρότυπο που η Ένωση μας σας υποβάλλει.

Με τιμή

Για το ΔΣ της ΠΕΘ

Ο Πρόεδρος 

Kωνσταντίνος Σπαλιώρας

Δρ Θεολογίας


Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Τσαγκάρης

Θεολόγος

 

Συνημμένα:

Έγγραφο 1. Σχέδιο – Πρόταση εγκυκλίου περί των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για τους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές (άρθρ. 16, παρ. 2 του Συντάγματος).

Δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα αυτό έχουν μόνο οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι και άθεοι μαθητές, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των γονέων ή των κηδεμόνων των μαθητών, αν είναι ανήλικοι ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι, στην οποία θα αναφέρεται ότι λόγω της ιδιότητάς των αυτής, συντρέχουν λόγοι συνειδήσεως για την απαλλαγή τους από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να ελέγχει το αληθές του περιεχομένου της δηλώσεως αυτής και ο αμέσως Προϊστάμενός του να ασκεί τον αναγκαίο υπηρεσιακό έλεγχο για την πιστή τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα). Οι δηλώσεις γίνονται εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Επισημαίνεται ότι, σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήμα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόμενοι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 104/1979.

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύουν να ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιοι.

Έγγραφο 2. Ένωση Αθέων (Ειδοποίηση-υπενθύμιση για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών)

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά και την 133099/Γ2/19/09/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οποιοιδήποτε μαθητές/τριες μπορούν να πάρουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, αρκεί να δηλώσουν ότι την ζητούν για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να αναφέρουν το θρήσκευμά τους (σ.E.A. ή την απουσία τέτοιου).

Οι μαθητές/τριες που έχουν πάρει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Για να απαλλαγείτε από το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο σας, αρκεί να υποβάλετε συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση στο διευθυντή του σχολείου σας, με επικυρωμένη υπογραφή και των δύο γονέων ή του κηδεμόνα σας (αν είστε ανήλικοι) ή υπογεγραμμένη από εσάς τους ίδιους (αν είστε ενήλικοι).

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη του σχολικού έτους, δηλαδή 11-17 / 09 / 2014 για την σχολική χρονιά 2014-15.

Δήλωση Απαλλαγής από το Μάθημα Θρησκευτικών

Ημερομηνία: ……

Υπ” όψιν διευθυντή …..

Βάσει της 133099/Γ2/19/09/2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου ________________________ από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και από κάθε άλλη δραστηριότητα θρησκευτικής φύσης όπως η απαγγελία προσευχής και η συμμετοχή σε εκκλησιασμούς.

Με εκτίμηση, …………………………………………………………………………………………… (εναλλακτικά, στη σπάνια περίπτωση που είστε ενήλικος, γράφετε «επιθυμώ να απαλλαγώ άμεσα» και όχι «ο γιος μου/η κόρη μου»)

Κατεβάστε κάνοντας κλικ εδώ «Αίτηση για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών» έτοιμη προς εκτύπωση και συμπλήρωση (περιλαμβάνει την εγκύκλιο).

Τι να κάνω αν αρνούνται να μου δώσουν απαλλαγή;

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης της απαλλαγής με οποιαδήποτε αιτιολόγηση, καταθέστε γραπτή αίτηση στο σχολείο με αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να λάβετε γραπτή απάντηση. Εάν η γραπτή απάντηση είναι αρνητική έχετε δικαίωμα εντός 60 ημερών να κάνετε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια και να ζητήσετε να ακυρωθεί η αρνητική απάντηση του διευθυντή.

Παράλληλα με την προσφυγή (επειδή η εκδίκαση καθυστερεί πολύ) μπορείτε να ζητήσετε ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να υποχρεωθεί ο διευθυντής να χορηγήσει την απαλλαγή έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για τις ενέργειές σας ή ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Παράλληλα μπορείτε να αναφέρετε το περιστατικό στους:

1. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας,

2. Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων (για τη Δευτεροβάθμια αρμόδιες είναι οι κυρίες Βάρλα και Πισλή, τηλ.210 3443272, t05sde11@ypepth.gr, για την Πρωτοβάθμια 210 344 3318, 210 344 2247, fax: 210 344 3288,spudonpe@minedu.gov.gr, γραφείο: 1119),

3. Συνήγορο του Πολίτη (213 1306 600),

4. Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (213 215 8800, fax: 213 215 8809, seedd@seedd.gr).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τι ίσχυε μέχρι και 19/09/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση και βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση

apallagi [at] atheia [τελεία] gr

ΠΗΓΗ:http://union.atheia.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%A

F%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7

-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%B1/

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΘ

Comments