Αίτημα της ΠΕΘ προς τον Υπουργό Παιδείας για συμμετοχή των Θεολόγων στην επιμόρφωση Β΄επιπέδου ΤΠΕ

αναρτήθηκε στις 5 Φεβ 2014, 5:38 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 5 Φεβ 2014, 5:39 π.μ. ]
ΠANEΛΛHNIOΣ ENΩΣIΣ ΘEOΛOΓΩN

Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA

Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420

e-mail: 1. panenthe@otenet.gr. 2. petheol@gmail.com

στοχρος: www.petheol.gr

  Αθήνα 30-1-2014

                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  15

Προς

τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Προαναγγέλθηκε ήδη και εντός των ημερών θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ . Στη σχετική ανακοίνωση διαπιστώνουμε πως για μια ακόμη φορά από την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ απουσιάζει ο κλάδος μας, των Θεολόγων. Η μοναδική δυνατότητα συμμετοχής Θεολόγων στο πρόγραμμα ως «συναφούς κλάδου» με τους Φιλολόγους δίνεται σε ελάχιστους Θεολόγους που διδάσκουν ως μάθημα β΄ ανάθεσης την Ιστορία Γυμνασίου. Αλλά και στην περίπτωση αυτή η επιμόρφωσή τους θα αφορά στα φιλολογικά μαθήματα και όχι στο μάθημα των Θρησκευτικών που αποτελεί το κυρίως μάθημα που διδάσκουν. 

Επειδή: 

Α) Η μεγάλη πλειονότητα των Θεολόγων έχουν ήδη λάβει την απαραίτητη για συμμετοχή στο Β΄ επίπεδο ΤΠΕ επιμόρφωση στο Α΄ επίπεδο ΤΠΕ.

Β) Υπάρχει πολύ υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ για Θεολόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε λογισμικό (CDs) για το μάθημα των Θρησκευτικών, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες πατερικών έργων, το υλικό του «Ψηφιακού Σχολείου» και του «Φωτόδεντρου», τρισδιάστατες ηλεκτρονικές περιηγήσεις σε μεγάλα θρησκευτικά μνημεία όπως η Αγιά Σοφιά ή ο Ναός της Αναστάσεως, πλήθος θεολογικών ιστολογίων και ιστοσελίδων, παρουσιάσεις και σχέδια μαθημάτων με παραπομπές σε διαδικτυακό υλικό, πρωτότυπες διδασκαλίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα. 

Γ) Πολλοί Θεολόγοι αξιοποιούν ήδη επιτυχώς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων όπως τους διαδραστικούς πίνακες και τα εργαστήρια πληροφορικής, επιθυμούν όμως την περαιτέρω επιμόρφωσή τους για τον εμπλουτισμό των μεθόδων διδασκαλίας με σύγχρονα μέσα. 

Δ) Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ μοριοδοτείται για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κ.α.) και ως γνωστόν πολλοί από τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις αυτές Θεολόγοι στερούνται της μοριοδότησης αυτής λόγω του αποκλεισμού τους από τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ .

Γι΄ αυτούς τους λόγους παρακαλούμε: 

Την άμεση παρέμβασή σας για την οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ που θα αφορούν στον κλάδο των Θεολόγων καθώς συμβαίνει με άλλους κλάδους εκπαιδευτικών όπως οι Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί κ.α. Πιστεύουμε πως για όλους μας αποτελεί βασική αρχή η ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και πως οι αποκλεισμοί δεν συμβάλλουν στην οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων είναι πρόθυμη να συμβάλει με κάθε τρόπο και με το έμψυχο δυναμικό της στην οργάνωση του αιτουμένου προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ εφόσον αυτό μας ζητηθεί από το Υπουργείο. 

Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας.


Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ της ΠΕΘ 

Ο Πρόεδρος 
Ηλίας Μπάκος 
Δρ Θεολόγος - Φιλόλογος 

Ο Γεν. Γραμματέας 
Κώστας Σπαλιώρας 
Υπ. Δρ Θεολόγος
Comments