Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017

αναρτήθηκε στις 6 Σεπ 2017, 10:19 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

νακοίνωση το ΔΣ τς ΠΕΘ

γι τς ρχαιρεσίες το Νοεμβρίου 2017

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.  85

Πρς τ ξιότιμα μέλη τς ΠΕΘ

                γαπητο συνάδελφοι,

Σς πενθυμίζουμε τι σύμφωνα μ τ Καταστατικό μας, ντς το μηνς Νοεμβρίου 2017 θ διενεργηθον ο ρχαιρεσίες γι τν νάδειξη το νέου Διοικητικο κα ποπτικο Συμβουλίου 2017-2019.

Δικαίωμα ποψηφιότητας χουν σοι εναι μέλη τς νώσεως ταμειακς τακτοποιημένα.

Ταμειακς τακτοποιημένα μέλη τς νώσεώς μας θεωρονται κενα πο χουν καταβάλει κανονικ τς συνδρομς τν δυ τελευταίων μερολογιακν τν, δηλαδ τν τν 2016 κα 2017.

τήσια συνδρομ εναι γι τ μέλη μας 15.00 Ερώ(γι τος διόριστους Θεολόγους, τήσια συνδρομή εναι 5.00 Ερώ).

ατησή σας γι ποψηφιότητα (βλ. πόμενη σελίδα) πρέπει ν ποσταλε στν ΠΕΘ (μέσω ΕΛΤΑ, fax, e-mail) ν κατατεθε ατοπροσώπως στ Γραφεο τς ΠΕΘ τ βραδύτερον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Κάθε ποψήφιος παρακαλεται, φ’ σον τ πιθυμε, ν πισυνάψει στν ατηση το να μικρ βιογραφικ σημείωμα, σ 6 τ πολ σειρές, γι νημέρωση τν μελν.

Μ συναδελφικος χαιρετισμος

Γι τ Διοικητικ Συμβούλιο

                Πρόεδρος                                                        Γενικς Γραμματέας

                         Κωνσταντνος Σπαλιώρας                                     Παναγιώτης Τσαγκάρης

                                  Δρ Θεολογίας                                                           Mr Θεολογίας

***

ΑΙΤΗΣΗ

 

Τ.......................................................................................................

 θήνα........................ 2017

Πρς

τ Διοικητικ Συμβούλιο

τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων

Χαλκοκονδύλη 37 10432

ΑΘΗΝΑ

 

Σς παρακαλ ν μ γγράψετε στν κατάλογο τν ποψηφίων γι τ Διοικητικό/ποπτικ Συμβούλιο τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων κατ τς ρχαιρεσίες τς περιόδου Νοεμβρίου 2017.

Μ τιμ

 

 

ατν/οσα

 

***

γαπητέ/ή Συνάδελφε/ισσα,

Στήριξε οκονομικ τν Πανελλήνια νωση Θεολόγων(ΠΕΘ).

Στηρίζοντας τν ΠΕΘ, στηρίζεις τ μάθημα τν Θρησκευτικν,

στηρίζεις τ δική σου παρουσία στ κπαιδευτικ γίγνεσθαι.

ΠΕΘ γωνίζεται κα ποδεδειγμένα, διεκδικε δυναμικά,

κυρίως μως ποτελεσματικά,

τ δίκαια το μαθήματος τν Θρησκευτικν,

τ δίκαια τν Θεολόγων καθηγητν :

ü  ργανώνει δράσεις πρ τν Θεολόγων καθηγητν,

ü  γωνίζεται προσφεύγοντας, ταν χρειάζεται, στ δικαιοσύνη γι τν χαρακτήρα, τ  περιεχόμενο, τς ρες διδασκαλίας, τς παλλαγς πο φορον στ μάθημά μας,

ü  δυναμώνει τν παρουσία της στ λεκτρονικ κα ντυπα ΜΜΕ,

ü  μειώνει δραστικ τν τήσια συνδρομ γι τ περιοδικ τν ΚΟΙΝΩΝΙΑ [15€ (πό 25€) γιά τούς διορισμένους καί 5€ γιά τούς διόριστους Θεολόγους].

Συνάδελφε/ισσα ΠΕΘ χρειάζεται κα τ δική σου συνδρομ

γι ν συνεχίσει ν γωνίζεται γι σένα κα γι τ μάθημά μας.

Ο γνες κερδίζονται μ πίστη κα δύναμη ψυχς λλ

κα μ πνεμα νότητας κα συλλογικότητας.

Μν μελες – νίσχυσε τν ΠΕΘ,

νίσχυσε τ δική σου φωνή.

Στήριξε - Ψήφισε στς κλογς το Νοεμβρίου 2017.

 

Ċ
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων,
6 Σεπ 2017, 10:19 π.μ.
Comments