Απάντηση Υπουργείου Παιδείας στην ΠΕΘ για τα Θρησκευτικά στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια

αναρτήθηκε στις 28 Αυγ 2014, 1:37 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 28 Αυγ 2014, 2:06 π.μ. ]
Το Υπουργείο Παιδείας απάντησε στην Ερώτηση της ΠΕΘ για τα Θρησκευτικά στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Η Απάντηση απλώς αναφέρει το ισχύον νομικό πλαίσιο χωρίς να απαντάει στο ερώτημα της ΠΕΘ για τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει κατάργηση της μονόωρης διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δ΄ τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
Αθήνα, 16-07-2014 

Αρ. Πρωτ. 111409/Γ2 

ΠΡΟΣ:  Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

Χαλκοκονδύλη 37 

10432 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση επιστολής 

Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 112/07-07-2014 επιστολή σας που αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από το σχ. έτος 2013-2014 ισχύει ο ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4264/2014 (Α' 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

Από το σχ. έτος 2014-2015 το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 9992 7/Γ2/2 7-06-2014 Υ.Α. (Β' 1853). Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β' 921). 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΘ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΘ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Comments