Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της ΠΕΘ

αναρτήθηκε στις 1 Δεκ 2015, 12:28 μ.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 10 Δεκ 2015, 10:01 π.μ. ]

Ανακοίνωση

Σς πληροφοροµε τι µετά τίς ρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν τήν 28η Νοεµβρίου 2015 γιά τήν νάδειξη νέου Διοκητικο καί ποπτικο Συµβουλίου ξελέγησαν κατά σειρά ψήφων σύµφωνα µέ τήν καταµέτρηση καί νακοίνωση τς κλογς τν ποτελεσµάτων τήν 30η Νοεµβρίου 2015 ο ξς ποψήφιοι:

Γιά τό Διοικητικό Συµβούλιο

Τακτικά µέλη

1. Σπαλιώρας Κωνσταντνος 351

2. Τσαγκάρης Παναγιώτης 321

3. Μπεϊνάς ωάννης 231

4. Παπαγεωργίου Κωνσταντνος 210

5. ωαννίδης Θωµς 204

6. Μπράγνκ Βάλτερ - Λέων 201

7. Στόκος πιφάνιος 191

8. Τσιγγέλης Θεοφάνης 186

9. Ψάλτης Χρστος 177

 

ναπληρωµατικά µέλη

1. βαγιάννης Σταρος 165

2. Πονηρός Εάγγελος 130

3. Τοκατλίδης ντώνιος 106

 

Γιά τό ποπτικό Συµβούλιο

Τακτικά µέλη

1. ντωνόπουλος Κωνσταντνος 234

2. Ματιάκη Βασιλική 206

3. Βογιατζς Δηµήτριος 172

 

 ναπληρωµατικό µέλος

 Βαχάρογλου Εστράτιος 157

 

πό τήν ΠΕΘ

θήνα 30 Νοεµβρίου 2015

Comments