Χαιρετισμός Δήμαρχου Πεντέλης κ. Δημήτρη Καψάλη στην ημερίδα της ΠΕΘ στα Μελίσσια

αναρτήθηκε στις 17 Δεκ 2013, 11:27 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Σεβασμιώτατε, Πανοσιολογιότατοι, ἐκλεκτοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ κυρίες καὶ κύριοι,
εἶναι γιὰ μένα ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ χαρά, σὰν ἐκπρόσωπος τῆς πόλης νὰ ὑποδέχομαι σήμερα ἐδῶ τὴν ἡμερίδα σας. Μία ἡμερίδα, ποὺ διοργανώνει ὁ Μητροπολίτης, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση θεολόγων καὶ ὁ Δῆμος Πεντέλης.
Θὰ ἤθελα γι' αὐτὴ τὴν πρωτοβουλία νὰ ἐκφράσω τὰ ταπεινά μου συγχαρητήρια καὶ νὰ σᾶς πῶ ὅτι τὸ θέμα τῆς ἡμερίδας σας, ἀπασχολεῖ ὅλους μας, περνάει ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅλων μας, ὅταν ανοίγουμε τὰ βιβλία τῶν παιδιῶν μας ἤ ὅταν ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸ σχολεῖο, ἀλλὰ κανένας δὲν τὸ ἔβαλε ποτὲ στὸ τραπέζι, ὅπως ἐσεῖς σήμερα γιὰ συζήτηση. Καὶ θεωρῶ αὐτὴ σας τὴν πρωτοβουλία στὴ θετικὴ κατεύθυνση.
Ἀγαπητοί μου,
τὸ παιδὶ ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα ὅλων μας, ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα τῆς οἰκογένειας κατὰ κύριο λόγο, ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα τῆς κοινωνίας, ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους. Καὶ σίγουρα ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ κυρίαρχο στόχο ἀπὸ τὶς ὀργανωμένες καὶ θεσμοθετημένες Ἀρχὲς καὶ κοινωνίες, ποὺ εἶναι κατὰ βάση ἡ Ἐκκλησία, τὸ σχολεῖο καὶ ἡ οἰκογένεια. Αὐτοὶ γιὰ μένα εἶναι οἱ πυλῶνες στήριξης τῆς κοινωνίας. Καὶ σὲ αὐτὴ τὴ διαδρομὴ, ἐσεῖς, ἐμεῖς ὡς ταγοὶ τῆς κοινωνίας, ἀφοῦ οἱ ταγοὶ σήμερα δὲν αὐτοτοποθετοῦνται, ἀλλὰ τοὺς τοποθετεῖ ἡ κοινωνία μὲ βάση τὸ φάκελο τῆς ζωῆς τοῦ καθενὸς καὶ ἐδῶ μέσα ἀπ' ὅτι μπορῶ νὰ καταλάβω, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ὁ φάκελος τῆς ζωῆς τους ἔχει ξεπεράσει τὸν ἕνα τόμο, ὀφείλουμε νὰ τοποθετήσουμε τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα θὰ δώσουν στοὺς ἁρμόδιους πολιτικοὺς τὴ σωστὴ κατεύθυνση, πάνω στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ σχεδιάσουν τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας. Τὸ σχολεῖο καὶ ἡ Α´ βάθμια ἐκπαίδευση θὰ πρέπει νὰ λειτουργοῦν μὲ βάση τὶς κατευθύνσεις τῆς κοινωνίας καὶ ἐκτιμῶ ὅτι σήμερα ἐδῶ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συνεδρίου σας θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἕνα καλὸ ὁδηγό.
Ἀγαπητοί μου,
σήμερα ποὺ οἱ κοινωνίες κλυδωνίζονται καὶ κλυδωνίζονται γιατί δὲν στήριξαν ποτὲ τὴν προώθησή τους σὲ Ἀρχὲς καὶ Ἀξίες, γιατί οἱ πατροπαράδοτες Ἀρχὲς καὶ Ἀξίες, μὲ βάση τὶς ὁποῖ ες μεγαλώσαμε ἐμεῖς, σήμερα σὲ πολλὲς περιπτώσεις γελοιοποιοῦνται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὁποίους τοὺς συμφέρει νὰ μὴ ἰσχύουν. Εἶναι λοιπὸν μία ἐπαναστατικὴ κίνηση ἡ ἀπόφασή σας νὰ κάνετε τὴν σημερινή σας ἡμερίδα, ἐκτιμῶ ὅτι ὑπάρχει ἕνα δεύτερο στάδιο, στὸ ὁποῖο θὰ πρέπει τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ συμπεράσματα αὐτὰ νὰ ἐπιμείνουμε ὡς κοινωνίες καὶ ὡς θεσμοί, νὰ ληφθοῦν ὑπόψη σὲ ὁποιουσδήποτε σχεδιασμοὺς δρομολογοῦνται καὶ ἀπὸ ἄλλα κέντρα.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ συνέδριο αὐτὸ στὴν πόλη μας καὶ σᾶς εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία στὸ συνέδριό σας.
Ορθόδοξος Τύπος, 13/12/2013
Comments