Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Μιχαήλ Τρίτου στην ημερίδα της ΠΕΘ στα Μελίσσια

αναρτήθηκε στις 19 Δεκ 2013, 6:16 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 19 Δεκ 2013, 6:17 π.μ. ]

Μέ ξεχωριστή χαρά χαιρετίζω τήν παροσα μερίδα πού συνδιοργανώνουν Πανελλήνια νωση Θεολόγων καί Δμος Πεντέλης μέ τή συνεργασία τς στίας Πατερικν Μελετν καί το πιστημονικο καί πολιτιστικο συλλόγου Βορείων προαστίων. Θρησκευτικά, στορία, γλώσσα εναι ο τρες ξονες γύρω πό τούς ποίους περιστρέφεται θνική ατοσυνειδησία καί παράδοση νός θνους. 

Εναι λήθεια τι στή χώρα μας τά τελευταα χρόνια παρατηρεται μιά προσπάθεια ποδομήσεως το κκλησιαστικο καί θνικο μας βίου, μέ μιά σειρά μέτρων, πως εναι πλαστογράφηση τς στορίας, βιασμός τς λληνικς γλώσσας, περιφρόνηση τς παραδόσεως, παραμερισμός τς μακραίωνης πολιτιστικς κληρονομις, μειοδοσία στά θνικά μας θέματα καί πεμπόληση τν θνικν κυριαρχικν μας δικαιωμάτων. Κυκλοφορον διδακτικά βιβλία διαποτισμένα πό τόν στορικό λισμό. κκλησιασμός τν μαθητν σέ πολλά σχολεα καθίσταται προβληματικός. νθαρρύνονται ο κτρεπόμενοι κπαιδευτικοί. Στά διδακτικά βιβλία διοχετεύονται ντιθρησκευτικές θέσεις. Τό Βυζάντιο καί πολιτισμός του ποτιμονται. συμβολή τς κκλησίας στούς γνες το θνους ποσιωπται. Γενικά πιχειρεται μιά λλοίωση το παραδοσιακο μορφωτικο δεώδους μέ μακροπρόθεσμο στόχο τήν λλοίωση τς λληνορθοδόξου ταυτότητος το θνους. 
Μπροστά σ΄ ατή τήν πνευματική, θική καί θνική λλοτρίωση Πανελλήνια νωση Θεολόγων μέ τή γρηγοροσα θνική συνείδηση καί τό ψηλό ασθημα λληνορθόδοξου εθύνης ψώνει τό νάστημά της καί μέ τήν παροσα πιστημονική μερίδα καί τό πλθος τν λλων δραστηριοτήτων της γωνίζεται νά διατηρήσει τήν πνευματική μας διοπροσωπία, ντιμετωπίζοντας μέ τήν «μάχαιρα το πνεύματος» λους κείνους, πού πηρεασμένοι πό τόν θεο διαφωτισμό τς σπερίας, δυνατον νά ννοήσουν τή βιολογική δύναμη πού χει λληνορθόδοξη παράδοση στή διατήρηση τς θνικς μας ζως καί φθάνουν στό σημεο ετε πό μάθεια ετε πό σκοπιμότητα προπαγανδιστική νά συγχέουν τήν ννοια «παράδοση» μέ τήν ννοια «ντίδραση» καί «πισθοδρόμηση» καί θέλουν νά βάλουν βέβηλο χέρι στήν μεγαλύτερη πολιτιστική σύνθεση τς νθρωπότητας. 

Μέ τήν
διότητα το Κοσμήτορος τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ. θά μο πιτρέψετε νά πευθυνθ σέ Σς, τά μέλη τς Π.Ε.Θ., τούς μάχιμους Θεολόγους τς Β/θμιας κπαίδευσης, τούς «φορες τς Καινς Διδαχς» καί νά σς πισημάνω δύο πράγματα. 

Τό πρτο τι πρέπει νά εναι στενός σύνδεσμός μας μέ τήν κκλησία. Δέν εναι δυνατόν νά νοηθε οτε κκλησία νευ Θεολογίας, οτε Θεολογία, τουλάχιστον ρθόδοξη, νευ κκλησίας. Γιά τήν ρθόδοξο Θεολογία σχύουν τά λόγια το Emil Brunner τι λεγόμενη ξωεκκλησιαστική Θεολογία εναι χίμαιρα. Θεολογία ξω πό τήν κκλησία δεολογικοποιεται καί κκοσμικεύτεται. Δέν πρέπει νά ξεχνμε τι Θεολογία ποτελε δωρεά το γίου Πνεύματος στήν κκλησία, γι΄ ατό καί κκλησία δέν μπορε νά πιτελέσει τό σωτηριολογικό της ργο, χωρισμένη πό τήν ρθόδοξο Θεολογία. παρουσία το γίου Κηφισίας πιβεβαιώνει το λόγου τό ληθές, τι δηλαδή « ρθόδοξη Θεολογία δέν εναι σχολαστική καί δεολογική, οτε θική καί ομανιστική, λλά κατεξοχήν ποιμαντική. Πού σκεται στό χρο τς κκλησίας». Γι ατό πρέπει νά συνεργαζόμαστε στενά μέ τίς κατά τόπους Μητροπόλεις, νά βοηθμε στό κηρυκτικό, κατηχητικό καί γενικότερα κοινωνικό τους ργο. Καί τό δεύτερο καί νά μή μπλακομε στά κραα σχήματα, ετε τς περ- συντηρητικότητας ετε τς λευθεροφροσύνης. Γιατί Θεολογία ς διακονία καί χαρισματική λειτουργία κινεται στό συνδυασμό αθεντίας καί λευθερίας καί ποφεύγει ατές τίς κρότητες. ρθότατα χει τονιστε τι ρθόδοξος Θεολόγος δέν εναι δυνατόν νά εναι οτε πλς συντηρητικός οτε πλς φιλελεύθερος, λλά τό συναμφότερον, μή ποκλειόμενης τς ντός ρισμένων ρίων νθεν κακεθεν διαβαθμίσεως. 

Κυρίες καί Κύριοι, 

Μέ δεδομένα τά τραγικά γεγονότα πού βιώνει τά τελευταα χρόνια λαός μας πό τήν θλιβερή οκονομική κατάσταση, πού ετελίζει τήν θνική μας ξιοπρέπεια καί περηφάνεια, λλά καί τήν πογοήτευση πού νοιώθει πό τό πολιτικό καί δεολογικό κατεστημένο, πιστεύω πώς ρθε ρα τς κκλησίας καί τς Θεολογίας.

Καλούμαστε μέ πόλυτη συνείδηση εθύνης νά δώσουμε δύναμη καί λπίδα στόν πογοητευμένο καί ψυχικά κουρασμένο σύγχρονο νθρωπο, πού ζε «ν χώρ καί σκι θανάτου» περισσότερο πό κάθε λλη φορά ζητάει νά λυτρωθε πό τόν θάνατο, τό γχος, τήν πελπισία, τή μοναξιά, τό μεγάλο κενό το σωτερικο του κόσμου. Κυρίως νά το μφυσήσουμε τήν λπίδα τι Κύριος το κόσμου καί τς στορίας εναι νανθρωπήσας Υός καί Λόγος το Θεο, πού χει τόν πρτο καί τελευταο λόγο γιά λους καί γιά λα καί τι τέτοιες κρίσεις πέρασε πολλές λαός μας κατά τό παρελθόν, πού ντιμετωπίστηκαν πιτυχς μέ πίστη καί λπίδα στήν πρόνοια το Θεο καί τήν νότητα το λαο μας.

Θερμά συγχαρητήρια στούς σχόντας ατή τήν πρωτοβουλία καί καλή πιτυχία στίς ργασίες τς μερίδας.

Ορθόδοξος Τύπος, 8/11/2013

Comments