Χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΘ Κωνσταντίνου Σπαλιώρα στην ημερίδα εναντίον της ίδρυσης Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών

αναρτήθηκε στις 2 Δεκ 2014, 5:39 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 2 Δεκ 2014, 6:02 π.μ. ]
ξιότιμοι κύριοι Σύνεδροι,

Μέ βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τι περψηφίστηκε πό τή Γενική Συνέλευση το Θεολογικο Τμήματος τς Θεολογικς Σχολς το ριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί γκρίθηκε πό τή Σύγκλητο το δίου Πανεπιστημίου, δρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικν Σπουδν στό Τμμα θεολογίας τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ.. Ο νστάσεις πού χουν δη διατυπωθε τόσο πό εράρχες τς κκλησίας τς λλάδος πως Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. νθιμος καί Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ, πό πολλούς Πανεπιστημιακούς καθηγητές λλά καί πό πλθος κπαιδευτικν καί θεολογικν φορέων καί Σωματείων, δέν στάθηκαν κανές νά ναχαιτίσουν τήν προετοιμασμένη πό καιρό πόφαση γιά τήν δρυση τς ν λόγ Κατεύθυνσης.

Γνωρίζετε βεβαίως τούς σοβαρότατους θεολογικούς λόγους πού δέν πιτρέπουν τήν συνύπαρξη τς ρθοδόξου Θεολογίας μέ τή σπουδή στή Μουσουλμανική Θρησκεία ντός μις ρθόδοξης Θεολογικς Σχολς. Δέν σς διαφεύγει οτε ντιτριαδισμός οτε ρνηση τς θεότητος το Κυρίου μας πό τή θρησκεία το σλάμ, πιπλέον δέ καί φρικτός ν τ πράξει ντιχριστιανισμός τν σλαμιστν πού προκάλεσε κατά τό παρελθόν λλά καί σήμερα νέφη Νεομαρτύρων.

Ο προβαλλόμενοι ξάλλου θνικοί λόγοι πού θά ξυπηρετήσει δθεν δρυση τς κατεύθυνσης μουσουλμανικν σπουδν δέν πείθουν κανέναν σκεπτόμενο πολίτη ατς τς χώρας. τουρκική πεκτατική πολιτική, πού κδηλώνεται μέ διάφορους τρόπους στήν Κύπρο, στήν κριτική μας Θράκη καί στά παρμεθόρια νησιά τς λληνικς κτογραμμς το Αγαίου Πελάγους, δέν ναχαιτίζεται μέ τέτοιες ποφάσεις λλά μέ τή χάραξη σαφος ξωτερικς καί κπαιδευτικς πολιτικς. πιπλέον δέ λλοχεύει κίνδυνος μακροπρόθεσμα ο μουσουλμανικές σπουδές νά μήν λέγχονται πό γιες θνικά καί θεολογικά δυνάμεις, λλά νά περιέλθουν σταδιακά στά χέρια γχώριων πηρετν τς φιλοτουρκικς κάι πανθρησκειακς προπαγάνδας.

Δέν μς διαφεύγει πίσης, τι τό σχέδιο δρυσης κατεύθυνσης μουσουλμανικν σπουδν περιέχει τή σύσταση θέσεων μελν ΔΕΠ γιά τίς ποες δέν θέλουμε νά υοθετήσουμε φμες, τι εναι δη τοιμα νά ποβάλλουν ατήσεις πρόσωπα πού κατέχουν τίτλους σπουδν σχετικούς μέ τό σλάμ καί τά ποα μάλιστα, κατέχουν ψηλές κυβερνητικές θέσεις. Δέν θέλουμε νά υοθετήσουμε πίσης, κατηγορίες πού αωρονται, τι λα ατά ντάσσονται στά πλαίσια "νταλλαγμάτων" πού προσφέρονται πό πανεπιστημιακούς καθηγητές καί μάλιστα Θεολογικν Σχολν πρός χάριν τς πολιτικς τν "ξυπηρετήσεων".

Μέ λύπη μας, μως, διαπιστώνουμε πώς ο ποκλίνουσες πό τήν ρθόδοξη Πατερική Θεολογία θέσεις καί διδασκαλίες πανεπιστημιακν καθηγητν τς Θεολογικς Σχολς τς Θεσσαλονίκης, διαρκς αξάνονται καί να πνεμα νεωτερισμο διαδέχεται τήν μέχρι χθές πατερική πορεία πού χάραξαν μεγάλοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι τς προειρημένης Σχολς. Τή στιγμή, μάλιστα, πού δέν θά φίστατο τς πραγματικότητας, ταν κανείς ποστήριζε, τι πολλοί κ τν καθηγητν τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ., μέ μένος στρέφονται ναντίον το "ρθοδόξου" μαθήματος τν Θρησκευτικν στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια κπαίδευση, καί ταυτόχρονα ργάζονται όκνως γιά τήν λειτουργία κατεύθυνσης πού θά "κατηχε" φοιτητές στό Κοράνι!

Δηλώνουμε τι Πανελλήνιος νωσις Θεολόγων δέν μπορε νά εναι ντίθετη στή δυνατότητα νά σπουδάζουν τίς σλαμικές Σπουδές στήν λλάδα καί νά μήν καταφεύγουν σέ λλες χρες, ο μουσουλμάνοι κπαιδευτικοί πού πρόκειται νά διδάξουν τό Κοράνιο στά σχολεα τς Θράκης. στόσο νωσή μας, τοποθετεται ρνητικά στήν πρόταση νά ργανωθον ο Σπουδές ατές καί μάλιστα πό καί στή Θεολογική Σχολή το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό πρωτοφανές γχείρημα ναμείξεως τν θρησκειν στό διο Πρόγραμμα καί στό διο Τμμα, δηλαδή στό Τμμα τς Θεολογίας τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ., θεωρομε τι εναι βάσιμο καί πό πιστημονικς καί πό θικς καί πό θεολογικς πλευρς.

Γι' ατούς τούς λόγους, Πανελλήνιος νωσις Θεολόγων χει ποφασίσει νά κινηθε πρός κάθε κατεύθυνση μέ θεολογικά, κκλησιολογικά, νομικά καί πολιτικά πιχειρήματα, στε νά ματαιώσει τήν δρυση κατεύθυνσης μουσουλμανικν σπουδν στήν στορική Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Θά φιερώσουμε μάλιστα, τό πόμενο τεχος το περιοδικο "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" τς νώσεώς μας, στό πό συζήτηση θέμα. άν μως, παρά τίς προσπάθειές μας δέν πιτύχουμε τόν κοινό μας στόχο, τς ποτροπς τς δημιουργίας κατεύθυνσης μουσουλμανικν σπουδν στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, θά ργαστομε παντοιοτρόπως καί μέσ τν καθηγητν Θεολόγων τς Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης γιά τήν νημέρωση τν μαθητν τν Λυκείων στε νά ποφεύγουν τήν πιλογή τν μαθητν τν Λυκείων το πό σύστασιν Τμήματος καί νά πιλέγουν τά πόλοιπα Τμήματα τν Θεολογικν Σχολν προκειμένου νά σπουδάσουν τήν ρθόδοξη Θεολογία.

Δηλώνουμε τέλος, τι συντασσόμεθα σμένως μέ τόν γνα το Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. νθίμου νάντια στήν προσπάθεια λλαγς τς φυσιογνωμίας τς Θεολογικς Σχολς Θεσσαλονίκης καί δηλώνουμε περίφραστα τι μς κφράζει πόλυτα θέση του τι: "Δέ θέλουμε νά πολεμήσουμε μέ κανέναν, λλά δέν μπορομε νά ποταγομε καί σέ κανέναν".

Μέ ατές τίς σκέψεις χαιρετίζουμε τήν μερίδα σας καί εχόμαστε κάθε πιτυχία στόν γνα σας, στόν ποο εμαστε λόψυχα λληλέγγυοι καί τόν ποο φιλότιμα χετε ναλάβει.

Μέ τιμή

Γιά τό Δ.Σ. τς ΠΕΘ

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπαλιώρας

Δρ Θεολογίας

Comments