Απορρίφθηκε το αίτημα του Yπ. Παιδείας για την πρόσληψη 1.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2014, 12:18 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 10 Ιαν 2014, 12:18 π.μ. ]

Αρνητικά απάντησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο αίτημα του υπουργείου Παιδείας για την έγκριση 1500 επιπλέον πιστώσεων για την πρόσληψη ισάριθμων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Το υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των ΕΠΑΚ και γενικότερα των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατέθεσε προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δύο έγγραφα στις 21-10-13 και στις 13-11-13, για την έγκριση 1500 τουλάχιστον συμπληρωματικών πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αντίστοιχα 212 μόνιμων διορισμών στην πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η αρνητική απάντηση αφορά μόνο για το αίτημα συμπληρωματικών πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών.

Ρεπορτάζ:  esos.gr

Comments