Επιστολή της Συνόδου προς τους μαθητές για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

αναρτήθηκε στις 23 Ιαν 2014, 12:14 μ.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες λων τν λληνικν Σχολείων

θήνα, Ίανουάριος 2014

γαπητά μας παιδιά,

πό τίς πρτες μέρες τς νεξαρτησίας το λληνικο Κράτους, ο πρόγονοί μας, κενοι δηλαδή πού γωνίσθηκαν τό 1821 γιά νά λευτερωθομε, καθιέρωσαν νά τιμνται ο Τρες εράρχες ς ο προστάτες τν λληνικν Γραμμάτων. ορτή τους, στίς 30 ανουαρίου, δέν εναι μία πλή ργία. Εναι μία μέρα κκλησιασμο καί πνευματικο ορτασμο γιά νά μπορέσετε καό σες μαζί μέ τούς γονες καί τούς δασκάλους σας νά μπνευσθετε πό τή ζωή καί τά διδάγματα τν Τριν Μεγίστων Φωστήρων τς Τρισηλίου Θεότητος.

Μέγας Βασίλειος, γιος Γρηγόριος Θεολόγος καί γιος ωάννης Χρυσόστομος ζησαν τόν Δ΄ ινα μ.Χ., σέ μία ποχή κατά τήν ποία πρχαν ντονες συζητήσεις κάι διαφωνίες μεταξύ τν Χριστιανν καί τν πιστν τς ρχαίας θρησκείας.

Ο τρες ατοί ατοί νδρες, μέ τή βοήθεια το γίου Πνεύματος καί στηριγμένοι στήν ριστη γνώση τς ρχαιοελληνικς κλασικς παιδείας, δωσαν τή λύση. Τόνισαν τι μες ο Χριστιανοί δέν πορρίπτουμε τή μελέτη τν ρχαίων κειμένων, λλά μελέτη ατή γίνεται πιλεκτικά καί προσεκτικά. πορρίπτουμε κάθε δοξασία πού θά μποροοσε νά μς άπομακρύνει πό τήν ναζήτηση το νός καί ληθινο Θεο καί διατηρομε κάθε στοιχεο πού διαπλάθει τό θος μας, σταθεροποιε τίς ξίες μας, βελτιώνει τή σχέση μας μέ τό Θεό, μέ τούς συνανθρώπους μας, μέ τήν κοινωνία.

Παιδεία, πως τήν καλλιέργησαν ο Τρες εράρχες δέν ποβλέπει μόνον στή συσσώρευση γνώσεων καί πληροφοριν οτε στή δημιουργία νθρώπων-ρομπότ. λληνορθοδοξη Παιδεία σημαίνει δια-μόρφωση χαρακτήρων (γι’αυτό τή λέμε μόρφωση), διάπλαση σφαιρικν καί λοκληρωμένων προσωπικοτήτων, νίσχυση τς φιλανθρωπίας, καί τς κοινωνικότητας, καταπολέμηση το τομισμο καί το γωκεντρισμο.

Σέ μία ποχή πολύπλευρης κρίσης, πως σημερινή, συνάνθρωποί μας ποφέρουν καί ξίες χλευάζονται. Δέν μπορομε νά μένουμε παθες μπροστά στό δράμα το διπλανο μας, το πλησίον μας. Οτε μπορούμε νά πιτρέψουμε νά γκρεμίζονται τά σια καί τά ερά το λαο μας καί το Γένους μας. Ο Τρες εράρχες καί γιος Κοσμς Ατωλός, πό τή γέννηση το ποίου συμπληρώνονται τριακόσια χρόνια, γωνίσθηκαν γιά μία Παιδεία, ποία στρέφει τόν νθρωπο πρός τόν Θεό, πρός τόν γι καί φανάτιστο πατριωτισμό, πρός τόν σεβασμό το νθρωπίνου προσώπου καί τν νθρωπίνων δικαιωμάτων, πρός τήν ατοθυσία καί τήν προσφορά.

ς ξιοποιήσουμε ατήν τήν πανηγυρική μέρα τιμς καί μνήμης τν Τριν εραρχν γιά νά μπλουτίσουμε τή ζωή μας πό τόν πλοτο τς λληνορθόδοξης Παράδοσής μας, πό τά κείμενα τν τριν υτν μεγάλων Πατέρων τς κκλησίας μας, πό τή γλσσα τους πού καταδεικνύει τή συνέχεια το λληνισμο, πό τήν ντυπωσιακή παιδεία τους, πό τήν κοινωνική εαισθησία τους. ς δοκιμάσουμε εφροσύνη πό τή σωφροσύνη τους, ς θαυμάσουμε τό οκουμενικό καί πανανθρώπινο μήνυμά τους, ς προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε τό ερύ φάσμα τς λληνικς καί ρθόδοξης Παιδείας τους. ς μετατρέψουμε τήν μέρα ατή σέ μία εκαιρία μελέτης, περισυλλογς καί γόνιμου προβληματισμο καί χι πλς σέ μία μέρα χωρίς μαθήματα στό σχολεο.

κκλησία τς λλάδος γνωρίζει τό γχος σας καί τίς μέριμνές σας, γαπητά μας παιδιά. Προσευχόμαστε γι σς καί εχόμαστε καλή πιτυχία καί παρά Θεο εόδωση τν προσπαθειν σας. Ο Τρες εράρχες μακάρι νά γίνουν δοδεκτες τς πνευματικς πορείας το καθενός καί τς καθεμις πό σς.

Μέ πατρική γάπη καί θερμές εχές,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣ

Comments