Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί το 2016

αναρτήθηκε στις 1 Ιουν 2014, 4:15 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
O Yπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο Πρώτο ΘΕΜΑ. Στη συνέντευξη μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα ζητήματα της εκπαίδευσης: 

Στο δικό σας χώρο ευθύνης, την Παιδεία, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των αλλαγών;
Πιστεύοντας ότι όταν σχεδιάζεις την εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση μιας κοινωνίας, ενός λαού, σχεδιάζεις την εθνική οικονομία της επόμενης γενιάς υλοποιήσαμε ένα πλέγμα δράσεων και πολιτικών με στρατηγική επιλογή την ποιότητα και την υψηλή αποτελεσματικότητα της δημόσιας, δωρεάν παροχής παιδείας στους νέους μας, στα παιδιά μας.

Η μείωση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των Προτύπων Πειραματικών, το νέο Γενικό Λύκειο και νέο ΕΠΑΛ, η ίδρυση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και των δημοσίων ΙΕΚ, ο θεσμός της Μαθητείας, η εφαρμογή της Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων & των ΤΕΙ και η ενδυνάμωσή τους από την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των προγραμμάτων τους, η ίδρυση των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και η ενδυνάμωση της Έρευνας και της Τεχνολογίας είναι σημαντικές τομές, που διαπερνούν ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάντως, δεν συνοδεύτηκε με κάποια προαπαιτούμενα, όπως η συγγραφή σύγχρονων βιβλίων που έχει καθυστερήσει;

Όλα τα βιβλία αξιολογούνται από μηδενική βάση από τον αρμόδιο φορέα που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το 2016.
Επίσης, πρέπει να σας πω, ότι από το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου, του ΕΠΑΛ και του Γυμνασίου, που νομοθετήσαμε και εφαρμόζουμε, προέκυψαν σε κάποιες περιπτώσεις νέες ανάγκες εγχειριδίων και προτιμήσαμε να εργαστούμε με εντατικό ρυθμό σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε οι μαθητές να έχουν άρτια εγχειρίδια και όχι φωτοτυπίες.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και σε αυτό τον τομέα, ώστε να σταματήσει το ράβε- ξήλωνε πολλών ετών. Τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.

Comments