Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείoυ

αναρτήθηκε στις 1 Ιουλ 2014, 8:45 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Υπογράφηκε στις 27/6/2014 η απόφαση για το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείoυ». Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921).

Όσον αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών κατά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης το σχολικό έτος 2015-2016 το μάθημα καταργείται στην Δ΄ τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Δείτε την Απόφαση

Comments