Παρατείνεται η μεταβατική περίοδος για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

αναρτήθηκε στις 6 Ιουν 2014, 3:26 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, παρατείνεται η μεταβατική περίοδο του εδαφίου α΄, της παρ.1, του άρθρου 9, του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το σχολικό έτος 2014−2015.

Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 ορίζει τα εξής: «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος νόμος δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό Παιδείας, να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Comments