Πίνακες αναπληρωτών Θεολόγων σχ. έτους 2014-2015

αναρτήθηκε στις 21 Αυγ 2014, 12:48 μ.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες αναπληρωτών σχ. έτους 2014-2015 με βάση τους οποίους θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών.

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Θεολόγων Εκπαίδευσης

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Θεολόγων Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.): http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2014-2015, των κλάδων και ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 22/08/2014 μέχρι και 26/08/2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, όπως ορίζεται στην αριθμ. 132801/Δ2/21-08-2014 (ΑΔΑ: ΨΤΕΦ9-ΔΚ4) σχετική εγκύκλιο.
Η σχετική εγκύκλιος είναι αναρτημένη εδώ.
Comments