Συμμετοχή αδιορίστων θεολόγων από 35 ετών και άνω σε ενδιαφέρον επιδοτούμενο Πρόγραμμα Τουρισμού

αναρτήθηκε στις 31 Μαρ 2014, 10:18 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 31 Μαρ 2014, 10:19 π.μ. ]
Προκήρυξη θέσεων

Επιδοτούμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Ανακοινώνεται ότι κατά το θερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2013 – 2014 θα υλοποιηθεί ο Α' Κύκλος του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν στον τουρισμό με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του: τον αθλητικό, τον πολιτιστικό, τον θρησκευτικό, τον εκπαιδευτικό και τον οικολογικό τουρισμό.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού, που ενδιαφέρεται να αυξήσει της ικανότητες και την αποδοτικότητά του, αλλά και γενικά σε αποφοίτους ΑΕΙ – ΑΤΕΙ οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αναζήτησης ή επαναπροσανατολισμού της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν προσόντα προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι (150) ώρες, περιλαμβάνει δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα υλοποιείται εντατικά Σάββατο και Κυριακή (δια ζώσης) και εξ αποστάσεως τις καθημερινές (απογευματινές ώρες). Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις (3) εβδομάδες).

 

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 2 ομάδες των 25 ατόμων.

Για την 1η  ομάδα το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 23 Απριλίου 2014 έως 13 Μαίου 2014

Για την 2η ομάδα το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 26 Απριλίου 2014 έως 16 Μαίου 2014

Οι δια ζώσης διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Τίτλου Σπουδών. Οι αποκτώμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προβλέπεται ότι θα αναγνωρίζονται και θα εντάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με την αντιστοίχηση των προγραμμάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής που αποκτήθηκε μέχρι το έτος 2001 ή έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν διορισμένοι εκπαιδευτικοί.

Σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής, προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά ή και οικονομικά κριτήρια (1. υποψήφιοι ηλικίας άνω των 45 ετών, 2. υποψήφιοι με αναπηρία, 3. Άνεργοι, 4. Παλλινοστούντες και, σε περίπτωση ισοβαθμιών, οικονομικά κριτήρια).

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες ή για υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος:

ΤΗΛΕΦΩΝA: 2310 992196, 2310 992211, 2310 992481 (ώρες 9-13)

ΕMAIL: alola@phed.auth.g

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΓΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΓΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΓΑ (Κατεβάστε την Αίτηση πατώντας Αρχείο - Λήψη)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΓΑ (Κατεβάστε το Βιογραφικό πατώντας Αρχείο - Λήψη)

Comments