Το σχέδιο για τη δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων

αναρτήθηκε στις 3 Φεβ 2014, 6:32 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Δημοσιεύτηκε σήμερα Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας προς το ΙΕΠ για την υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση «για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα δηµιουργείται µια τριµελής Επιστηµονική Επιτροπή µε κύριο ρόλο την αξιολόγηση των θεµάτων που θα συµπεριλαµβάνονται στην ΤΘ∆∆. Ένα µέλος της Τριµελούς Επιτροπής αναλαµβάνει ρόλο Συντονιστή. Οι Επιστηµονικές Επιτροπές µπορούν συνεργάζονται µε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης για ζητήµατα που αφορούν τα θέµατα που κατατίθενται προς αξιολόγηση. 

Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της ΤΘΕ∆∆ οι Επιστηµονικές Επιτροπές µπορούν να λειτουργούν και ως Οµάδες Σύνταξης των ερωτήσεων / θεµάτων τα οποία θα συµπεριληφθούν στην ΤΘΕ∆∆. Στις προτάσεις τους συµπεριλαµβάνουν και ενδεικτικές / προτεινόµενες απαντήσεις των θεµάτων».

Δείτε ολόκληροτο κείμενο της Πρόσκλησης για τη δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων 

Comments