Τροπολογία Υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές

αναρτήθηκε στις 19 Δεκ 2013, 12:50 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που αφορά στους αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και στις διαδικασίες αδειοδότησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τα πιστοποιητικά υγείας των μαθητών. Σχετικά με τους αναπληρωτές η Τροπολογία αναφέρει τα εξής:
«11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας, ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της Επικράτειας, για την κάλυψη αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επίσης αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως μειωμένου ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτηση τους. Οι προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, γίνονται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Στις προσλήψεις αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στις οποίες ακολουθείται ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα, η κατανομή των δηλωθέντων κενών από το Υπουργείο στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα γίνεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης. Οι προσλήψεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση έχουν έναρξη από το σχολικό έτος 2013- 2014.
12. Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθησαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014».

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της Τροπολογίας ΕΔΩ.
Comments