Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Νέες διατάξεις και Έντυπο αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

αναρτήθηκε στις 21 Μαρ 2014, 1:00 μ.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 21 Μαρ 2014, 1:01 μ.μ. ]

Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής ο νόμος «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τα Άρθρα 20-32 αφορούν σε διατάξεις – τροποποιήσεις στο καθεστώς αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Δείτε παρακάτω το νόμο αυτό καθώς και το Έντυπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο νέος νόμος

Έντυπο αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Comments