Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΕΘ (31/1/2015)

αναρτήθηκε στις 26 Ιαν 2015, 5:28 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγωνεὑρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά  ἀνακοινώσει στούς συναδέλφους καί νέους θεολόγους ὅτιστό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδακτικῆς Κατάρτισηςστά Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37, ὄροφος 3οςεἰσηγητής στις 31/1/2015 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 11.30 - 14.30 θά εἶναι ὁ κὸς Ἰωάννης Μαρκότσης Δρ Θεολογίας, Διευθυντὴς Λυκείου, μὲ θέμα "Ὀργάνωση καὶ διδασκαλία μαθήματος Θρησκευτικῶνπαράδειγμα διδασκαλίας ἀπὸ τὴ θεματολογία τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς".

Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ

Comments