Επιστολή της ΠΕΘ προς τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ01 για τη νέα εγκύκλιο για τις απαλλαγές

αναρτήθηκε στις 20 Δεκ 2013, 8:39 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 20 Δεκ 2013, 1:53 μ.μ. ]

Μετά την έκδοση από το Υπουργείο Παιδείας νέας εγκυκλίου για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά στις 19/9/2013 η ΠΕΘ απέστειλε την παρακάτω Επιστολή προς τους Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων: 

Πρός

Τούς κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους

τν Θεολόγων Καθηγητν

δρες τους

γαπητοί δελφοί καί συνάδελφοι,

Μετά τήν κδοση τς ὑπ᾽ ἀριθ. 133099/Γ2/19-9-2013 ἐγκυκλίου το κ. πουργο Παιδείας νωσή μας θέλει νά πευθυνθε προς λους τούς Σχολικούς Συμβούλους τν Θεολόγων Καθηγητν καί νά σς κάνει κοινωνούς μερικν σκέψεων καί κτιμήσεών της, πού μπορον νά βοηθήσουν σέ μιά προσπάθεια πίλυσης το προβλήματος τν παλλαγν π τό Μάθημα τν Θρησκευτικν σο τοτο εναι δυνατό, φο καί νέα γκύκλιος πέχει πολύ πό τό να εναι σαφής καί νά δίνει λύση.

Καί πρτο:

νέα γκύκλιος δέν εναι σύμφωνη μέ τήν π ριθ. 115/2012 πόφαση το Διοικητικο φετείου Χανίων, ποία καί τελεσίδικη εναι καί γενικς σχύος καί ποχρεωτική γιά τή διοίκηση, πράγμα πού πιφέρει συνέπειες γιά τόν Διευθυντή το Σχολείου, άν κάποια ντιμετώπιση φθάσει στή Δικαιοσύνη. πισυνάπτουμε σχετική νομική γνωμάτευση, πού ζητήσαμε πό τόν νομικό μας σύμβουλο, κ. Γεώργιο Κρίππα.

Δεύτερο:
Θεωρομε τι τό πίμαχο σημεο τςθρησκευτικς συνείδησης”, πού ρητς θέτει πουργική γκύκλιος φορ, πέρα πό τούς ρητς ναφερόμενους λλόθρησκους καί τερόδοξους, στήν μάδα τν τυχόν θέων θρήσκων μαθητν/γονέων. Διότι κατά τήν ποψή μας πρόβλημα θρησκευτικς συνείδησης γιά παρακολούθηση ρθοδόξου χριστιανικο θεολογικο μαθήματος δέν εναι λογικά καί πραγματικά δυνατό νά ντιμετωπίζουν μαθητές/γονες, πού εναι ρθόδοξοι χριστιανοί. Τό πρόβλημα προκύπτει (πέρα πό τίς κατηγορίες τν λλοθρήσκων καί τεροδόξων, πού ρητς ναφέρονται) μόνο γιά κείνους πού δέν εναι ρθόδοξοι χριστιανοί, δηλαδή εναι θεοι ντελς θρησκοι.

Θά μπορούσαμε συνεπς να δεχθομε τι ρθόδοξος μαθητής/γονέας δέν εναι δυνατό νά ζητήσει παλλαγή κατά τό πνεμα και τό γράμμα τς παραπάνω γκυκλίου λλ τι τυχόν ατημα πό μέρους τους γιά παλλαγή γίνεται για λλο λόγο, πως π.χ. γιά νά παρακολουθε να μάθημα λιγότερο πό τά μαθήματα το σχολικο προγράμματος.

Τοτο μως σαφς ποτελε ψευδ δήλωση.

Σς παρακαλομε λοιπόν νά λάβετε πόψη τίς παραπάνω πόψεις καί νά στηρίξετε, που παραστε νάγκη, τούς Θεολόγους Καθηγητές τν Σχολείων.
Γιά τό Δ.Σ. τς ΠΕΘ

Πρόεδρος

λίας Χρ. Φραγκόπουλος

Θεολόγος - Φιλόλογος, τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

ντιπρόεδρος

Θωμς ντ. ωαννίδης

π. Καθ. Παν. θηνν

Γεν. Γραμματέας κ..

φορος

Δημήτριος Βογιατζς

Δρ Θεολογίας

Comments