Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού "Κοινωνία"

αναρτήθηκε στις 6 Ιουλ 2015, 9:04 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

ΕΤΟΣ ΝH΄• ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Μ. Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους: Ἡ χρήση λογικῆς καὶ νοερᾶς ἐνέργειας τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ

Κωνσταντῖνου Ἐ. Παπαπέτρου (†):  Θεολογία καί Φιλοσοφία

Χρήστου Κ. Οἰκονόμου:  Συμβολή τῆς παύλειας ἀνθρωπολογίας στόν πολιτισμό

Τῆς συντάξεως:

Κρίσεις-Σχόλια

Δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ

Ἐκδηλώσεις τῆς ΠΕΘ καί τῶν Παραρτημάτων της

Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις

Κοιμηθέντες

Ἀνακοινώσεις 

Comments