Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού "Κοινωνία" (Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2014)

αναρτήθηκε στις 12 Δεκ 2014, 11:58 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων   [ ενημερώθηκε 12 Δεκ 2014, 11:58 π.μ. ]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ωάννου Β. Κογκούλη: Ἡ ὠφέλιμη παιδεία καὶ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο

ωάννου Φύκαρη: Ἀνάπτυξη κοινωνικῶν δεξιοτήτων μέ τήν χρήση τῶν ΤΠΕ στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

ωάννου Χ. Δήμου:  Μέ δυό λόγια

Γεωργίου Η. Κρίππα: Κατὰ πόσον τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν συνιστᾶ τήν ἀξιόποινο πράξη τοῦ προσηλυτισμοῦ

Δημητρίου Γ. βδελ: Ἡ παραδοξο(ντο)λογία τοῦ κακοῦ: Ἑρμηνευτικὴ προσεγγίση τῶν θέσεων τοῦ π. Γ. Φλωρόφσκυ σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κριτικὴ τοῦ Χ. Γιανναρᾶ

Εαγγέλου Στ. Πονηρο: Ὁ Παῦλος Μελᾶς (1870 - 1904) καί ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας (1904 – 1908)

Ετυχίου Σ. Καλογεράκη: Προτάσεις ἀλλαγῶν στὴ Δ/θμια Ἐκπαιδεύση, ἐν ὀψει τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης

Τς συντάξεως:

Κρίσεις – Σχόλια

Δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ

Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις

Λογία

Κοιμηθέντες

Περιεχόμενα Τόμου 2014

Comments