Ψήφισμα ΠΕΘ για την εκδημία του καθηγητού Μάρκου Ορφανού

αναρτήθηκε στις 7 Ιαν 2014, 2:39 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

ΠANEΛΛHNIOΣ ENΩΣIΣ ΘEOΛOΓΩN

Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA

Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420

e-mail.1.panenthe@otenet.gr. 2. enosis@petheol.gr

στοχρος: www.petheol.gr

θήνα 30 Δεκεμβρίου 2013

Ψήφισμα τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων πληροφορηθέν τήν ες Κύριον κδημίαν το πί δωδεκαετίαν διατελέσαντος προέδρου ατς διαπρεπος καθηγητο τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν καί γενναίου γωνιστο τς ρθοδοξίας Μάρκου Γεωργίου ρφανο καί συνελθόν κτάκτως,

μοφώνως ποφασίζει:

1. Νά κφράση τά συλληπητήριά του ες τήν οκογένειαν το μεταστάντος μέ ναστάσιμον λπίδα.

2. Νά δημοσιευθον τά δέοντα διά το πρόσωπόν το μεταστάντος καθηγητο ες το περιοδικόν “Κοινωνία”.

3. Νά διατεθ τό ποσόν τν 500,00 Ερώ ες τό Ταμεον λληλεγγύης τς ΠΕΘ.

Πρόεδρος

λίας Δ. Μπάκος

Δρ. Θεολογίας - Φιλόλογος

 

Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντνος Σπαλιώρας

Θεολόγος - ποψήφιος Δρ.

 

Τά μέλη

π. Γεώργιος Εθυμίου

Κωνσταντνος Παπαγεωργίου

Σταρος βαγιάννης

Παναγιώτης Τσαγκάρης

ωάννης Τάτσης

Θωμς ωαννίδης

ωάννης Μπεϊνάς

Comments