Ψήφισμα του Παραρτήματος Ν. Αιτωλ/νίας της ΠΕΘ για την εκδημία του καθηγητού Αθανασίου Παλιούρα

αναρτήθηκε στις 24 Νοε 2014, 6:56 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

                   ΑΓΡΙΝΙΟ

Ἀγρίνιο, 11 Ὀκτωβρίου 2014

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

          Σήμερα Σάββατο, 11 Ὀκτωβρίου 2014 καὶ ὥρα 19.00 μ.μ., συνῆλθε στὸ Ἀγρίνιο σὲ ἔκτακτη συνεδρίαση ἡ Διοικούσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Παραρτήματος Αἰτωλ/νίας τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων μετὰ τὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης τοῦ θανάτου τοῦ μέλους μας Ἀθανασίου Παλιούρα, ὁμότιμου καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

        Στὴν ἀρχή, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Σπυρίδων Ἰ. Παπαθανασίου ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα τοῦ ἐκλιπόντος καὶ τόνισε ἰδιαίτερα τὸ πλούσιο ἐπιστημονικό, ἀνασκαφικό, ἐρευνητικό, συγγραφικὸ καὶ διδακτικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἔκανε γνωστὸ τὸ ὄνομά του πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς πατρίδας μας. Ἐπεσήμανε τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴ φροντίδα τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ νὰ μεταδίδει τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἐμπειρία του σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο. Ἀναφέρθηκε στὴν ἄριστη καὶ ἀδιάκοπη συνεργασία ποὺ εἴχαμε καὶ περιέγραψε τὴν προσφορά του πρὸς τὴν Ἕνωσή μας καὶ τοὺς συναδέλφους, ἡ ὁποία ἐκδηλωνόταν τόσο μὲ τὶς εἰσηγήσεις του σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ὅσο καὶ μὲ τὶς ἐπισκέψεις μας σὲ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς περιοχῆς, ὅπου μὲ νεανικὸ ζῆλο καὶ ἀκαδημαϊκὴ σοφία μᾶς μυοῦσε στὴν ἱερότητα τοῦ χώρου.

      Στὴ συνέχεια ἡ Διοικούσα Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε:

1.        Νὰ παραστοῦν στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τὰ μέλη της Διοικούσας Ἐπιτροπῆς καὶ νὰ καλέσει καὶ τοὺς συναδέλφους θεολόγους νὰ πράξουν τὸ ἴδιο.

2.        Νὰ συμπεριλάβει τὸ ὄνομά του στὰ δίπτυχα τοῦ τοπικοῦ μας Παραρτήματος καὶ νὰ μνημονεύεται στὸ κατ’ ἔτος τελούμενο μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων μελῶν μας.

3.        Νὰ καταθέσει στὴ μνήμη του, ἀντί στεφάνου, χρηματικὸ ποσὸ σὲ φιλανθρωπικὸ ἴδρυμα τῆς πόλης μας.

4.        Νὰ ἀποχαιρετήσει τὸν μεταστάντα, κατὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία, ὁ Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος κ. Σπυρίδων Ἰ. Παπαθανασίου.

5.        Νὰ ἐκφράσει τὰ συλλυπητήριά της στὴν οἰκογένεια τοῦ μεταστάντος, στὴν ὁποία εὔχεται ὁ Κύριος νὰ τὴν παρηγορεῖ καὶ νὰ τὴν στηρίζει.

6.        Νὰ δημοσιευθεῖ τὸ παρὸν στὸν τοπικὸ τύπο καὶ στὸ περιοδικὸ τῆς ΠΕΘ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Γιὰ τὴν Διοικούσα Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος                                                    Ἡ Γραμματέας

Σπυρίδων Ἰ. Παπαθανασίου                        Δήμητρα Γώγουλου

Comments