Συνέντευξη τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.Θ κ. Κωνσταντίνου Σπαλιώρα, στό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (Γ΄μέρος).

αναρτήθηκε στις 10 Φεβ 2016, 7:08 π.μ. από το χρήστη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

ρώτηση:

- Τί χετε νά μς πετε γιά τό θέμα τς γενοκτονίας τν Ποντίων καί τίς παξιωτικές δηλώσεις κ. Φίλη καί λλων κυβερνητικν κπροσώπων;

πάντηση:

-ὉὙπουργός πως καί κάθε πολίτης χει κάθε δικαίωμα νά κφράσει τίς προσωπικές του πεποιθήσεις. λλά, ταν ξοβελίζεται νας λαός πό τόν τόπο του, πό τήν περιοχή του, μέ συγκεκριμένο σκοπό καί γιά συγκεκριμένο λόγο, ατό δέν εναι γενοκτονία; Τί εναι; Δέν εναι γενοκτονία δηλαδή τό τι ατήν τήν στιγμή στόν Πόντο δέν πάρχουν λληνες Πόντιοι; δη πότό 1918 μέ τήν πικράτηση τν Νεοτούρκων στήν περιοχή το νατολικο Πόντου καί στό Κάρς, λλά καί τό 1920 καί κυρίως πό τό 1922 καί μετά, φυγαν ο νθρωποι ατοί κακν κακς πό τά μέρη κενα, φυγαν πίσης καί πό τήν Μικρά σία κι π’ λες τίς πάλαι ποτέ λληνικές περιοχές μέ βίαιο τρόπο και γκατέλειψαν τίς στίες τους. Γνωρίζουμε λοι φείλουμε νά γνωρίζουμε ς λληνες πό την στορία μας τι δεν φυγαν πό τό λιμάνι τς Σμύρνης «συνωστιμένοι», πως γράφτηκε πρίν πό μερικά χρόνια, λλά μέ βίαιο τρόπο! Μέ προκλητικό τρόπο δεν κδιώχθηκαν; Νομίζω τι  δήλωση περί συνωστισμο ταν μεγάλο τόπημα, ταν μία παραχάραξη τςλληνικςστορίας και παράλληλα μφισβήτηση τν πραγματικν γεγονότων· διότι χουν πονέσει ο λληνες καί ποννε κόμη ο πόγονοι λων κείνων τν νθρώπων. λάχιστος φόρος τιμς θά ταν σημερινή γενιά, δηλαδή λοι μες πού εμαστε σήμερα ν ζω, νά τούς μνημονεύουμε και να διεκδικομε τά δίκαια, τά ποα χουν χαθε δυστυχς και πό λανθασμένες πολιτικές τς ποχς κείνης. Και φείλουμε να μήν συνεχίζουμε τίς λανθασμένες κενες πολιτικές κόμα καί σήμερα, γεγονός πού θα χει πολλαπλές ρνητικές συνέπειες νδεχομένως για την φιστάμενη κατάσταση. Πρέπει στό σημεο ατό νά ναφέρουμε πώς δυστυχς τόπουργεο Παιδείας «φρόντισε» να ξαιρέσει πό την λητο μαθήματος τς στορίας τς Γ΄ Λυκείου τό κεφάλαιο «Παρευξείνιος λληνισμός τόν 19ο και τόν 20ο αώνα», μέσα στο ποο γίνεται λόγος για τή Γενοκτονία τν Ποντίων! Δέν διδάσκεται! Την φαίρεσε τήν νότητα ατή! Γιατί ραγε; Μπορετε να φαντασθετε πομένως τι λα γίνονται μεθοδευμένα!

ρώτηση:

-Ποιά εναι στάση τς Π.Ε.Θ. στό τρέχον ζήτημα το «συμφώνου συμβίωσης» τν μοφυλοφίλων και σε λα τά παρελκόμενα πού θά προκύψουν μετά, υοθεσίες παιδινκ.λ.π.;

πάντηση:

-ς Θεολόγοι και ς ρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύουμε τι μοναδική μορφή συνύπαρξης νός νδρα και μις γυναίκας- μόνον-εναι ποκλειστικά και μόνοντό Μυστήριο το Γάμου. τιδήποτε λλο το ποο μπορε να θεωρε Πολιτεία τι εναι μέσο συμβίωσης, συνύπαρξης, για μς εναι θική παρεκτροπή καί περιορίζεται μόνο στή νομική διάσταση το γεγονότος. σον φορ στην υοθεσία παιδιν πό μοφυλόφιλους, κόμα χειρότερα, ατά τά πράγματα δένμπορε νά γίνουν στην λληνική πικράτεια. Μο ρχεται στό μυαλό ατό πού ναφέρει Παλαιά Διαθήκη τι γινε στά Σόδομα και στά Γόμορρα. Στό συγκεκριμένο χωρίο τς Παλαις Διαθήκης ναφέρεται τι στά Σόδομα και τά Γόμορρα θική παρεκτροπή εχε φτάσει στο ποκορύφωμα καί μαρτία στό πόγειό της. Τόσο μεγάλο εναι το μάρτημα τς μοφυλοφιλίας. Θυμστε τήν στιχομυθία νάμεσα στον βραάμ και τόν Θεό, πού Τον παρακαλοσε να μήν κάψει τά Σόδομα καί τά Γόμορρα. Τον ρωτοσε ν πάρχουν πενήντα δίκαιοι, μετά σαράντα, κ.λ.π., μετά δέκα…Και δεν πρχαν οτε δέκα. κε θά φθάσουμε δηλαδή; Μέ τό σύμφωνο συμβίωσης νομιμοποιείται μία παρά φύσιν κατάσταση. Και εναι παρά τήν νθρώπινη φύση σύζευξη δύο νδρν δύο γυναικν. πως γνωρίζουμε καί πό τό μάθημα τς Φυσικς ατά τά ποα λκονται εναι τά τερώνυμα, χι τά μώνυμα. λλωστε, λοκλήρωση το νθρώπινου γένους στόν γάμο πραγματοποιεται μέ τήν νωση τν δύο φύλων, διά μέσ τς ποίας νας θά συμπληρώνει τόν λλον, χι μόνο συναισθηματικά λλά καί λειτουργικά-ργανικά. Ατό πς μπορε νά πιτευχθε ταν νωθον δύο νθρωποι το διου φύλου; Ποιά λειτουργική ργανική συμπλήρωση θά πάρχει;

ρώτηση:

ς ξηγετε τήν σιωπή τς συντριπτικς πλειοψηφίας τν Μητροπολιτν, κόμη και το πίσημου γίου ρους και γενικς τς Διοικούσης κκλησίας σε λα τά ψιστα πνευματικά ζητήματα πού διαδραματίζονται και φορον: στον Οκουμενισμό, στήν Κάρτα το Πολίτη, στις σλαμικές Σπουδές, στην μοφυλοφιλία, στό μάθημα τν Θρησκευτικνκ.λ.π.;

πάντηση:

-δ πρέπει να σς π τι μς χαροποιε καί εναι θετικό τό γεγονός τι Μακαριότατος, ς πικεφαλς τς κκλησίας τς λλάδος, διατήρησε πραγματικά σθεναρή στάση πέναντι σε ατά τά ποα επώθηκαν, τόσο πό την ναπληρώτρια πουργό, σο κι πό τον πουργό Παιδείας, σχετικά με τό μάθημα τν Θρησκευτικν και τη νρθοδοξοποίησή του. Δηλαδή, μετά τήν συνάντηση πού εχαμε μέ τόν Μακαριότατο, ατό το ποο μς τόνισε ταν τι τό μάθημα πρέπει νά παραμείνει μόνον ρθόδοξο! Δεν πάρχει περιθώριο να λλάξει χαρακτρας καί φή το μαθήματος τν Θρησκευτικν!

σον φορ στα λλα θέματα, γνωρίζουμε τίς μέχρι τώρα ντιδράσεις λων γι’ ατά τά καίρια ζητήματα καί θέλουμε νά πιστεύουμε ς Π.Ε.Θ., ς Θεολόγοι, ς Χριστιανοί ρθόδοξοι και ς λληνες πολίτες, τι σίγουρα θα ντιδράσουν ακόμα περισσότερο και θα σταθον στόψος τν περιστάσεων πως ο πρόγονοί τους. πως ντέδρασαν κι κενοι δηλαδή σέ δύσκολους καιρούς καί δέχθηκαν κόμα και τό μαρτύριο στή ζωή τους, πως π.χ. πολλοί πίσκοποι πού μαρτύρησαν καί πέθαναν για τήν δόξα το Χριστο, τσι κι ατοί και λοι μες εμαστε πρέπει νά γίνουμε ο σύγχρονοι μολογητές καί μάρτυρες τς γενις μας. ς Χριστιανοί ρθόδοξοι ατό θά εναι σημαντικότερη, πολυτιμότερη παρακαταθήκη στίς πόμενες γενιές, μιμούμενοι τούς προγόνους μας. Καλούμαστε το διο να μολογήσουμε. Και ο σημερινοί πίσκοποι, ο ταγοί τς κκλησίας μας τς «μάνας» ρθοδόξου κκλησίας, πρέπει νά πάρουν θέση, γιατί κουβαλνε να φορτίο. Τό φορτίο το Σταυρο το Κυρίου μας ησο Χριστο καί τς ποστολικ ςδιαδοχς! Ατό τό φορτίο πρέπει να τό τιμήσουν καί πρέπει στήν συνέχεια να τό παραδώσουν τιμημένο και στούς διαδόχους τους. Διαφορετικά, κατά τή γνώμη μου, δέν θά φέρουν πάξια τόν τίτλο τους, πίσκοποι! Γιατί το ρμα «πισκοπεύω» σημαίνει: πιβλέπω τήν πνευματική σφάλεια το ποιμνίου μου. Ατός εναι ρόλος τοῦἘπισκόπου να είναι σε επιφυλακή. ποιος πίσκοπος δεν τηρε τόν ρόλο ατόν καί περί λλων τυρβάζει, τότε δέν εναι πίσκοπος. Μπορε να εναι «Δεσπότης», λλά δεν εναι πίσκοπος. Καί κατά τήν προσωπική μου ποψη, Δεσπότης εναι μόνον Κύριος ησος Χριστός. λοι ο πόλοιποι εναι πίσκοποι το Χριστο καί μες εμαστε τό ποίμνιο το Κυρίου μας πού ποιμένεται διά τν πισκόπων Του. μες λοι Κλρος καί Λαός, εμαστε Στρατευόμενη κκλησία, και ατήν την κκλησία την πηρετομε πό τό μετερίζι στο ποο εναι ταγμένος καθένας με τήν Χάρη το Θεο και δέν κάνουμε τίποτε περισσότερο λιγότερο πό ατό γιά τό ποο ταχθήκαμε.

σον φορ στόγιονρος, γνωρίζουμε τι καί ερά Κοινότητα το γίου ρους στό σύνολό της πέρυσι τόν Μάρτιο, λλά καί μεμονωμένες προσωπικότητες το γίου ρους χουν λάβει θέση πάνω στά θέματα ατά καί πραγματικά μς χαροποιε τό γεγονός ατό. Πρόσωπα με τά ποα ρχόμαστε σε παφή καί κατ’ δίαν καί δημόσια, χουν διατυπώσει την ποψή τους για τά ζωτικς φύσεως πνευματικά ζητήματα πού πασχολον σήμερα την ρθοδοξία μας. λλά περιμένουμε καί συλλογικά ερά πιστασία και ο 20 Μονές και λοι ο Μοναχοί, να συνεχίσουν νά στηρίζουν τό φρόνημα το σύγχρονου λληνα πολίτη και κάθε χριστιανού νά τόν κόσμο. Γιατί σήμερα ο λληνες λοι, κι ατοί πού πιστεύουν πολύ κι ατοί πού πιστεύουν λιγότερο, πού εναι χλιαροί, θά τολμοσα να π κόμα και ο θεοι, χουν την νάγκη ν’ κούσουν ναν λόγο διαφορετικό, τον ποον δυστυχς σήμερα δεν τον κονε. Περιμένουν μάλιστα λοι να κούσουν ναν διαφορετικό λόγο, μεστό πνευματικότητας, γνς πνευματικότητας Χαριτωμένης πό τή Θεία Χάρη, βγαλμένη πό ελικρινή πίστη καί χι πό συγκεχυμένη γνώση. ναν λόγο πού θά τούς νισχύσει, θά τούς νδυναμώσει, θά τούς στηρίξει και θά τούς βάλει μπροστά για να γωνιστον για τήν Πίστη το Χριστο, για τήν Πίστη τήν γία και τς Πατρίδος την πνευματική λευθερία! Διότι σήμερα βιώνουμε μία μορφή ποταγς. Εμαστε πνευματικά ν-στιοι φο δέν συγκατοικε Χριστός μέσα μας. Καί ν δεν χουμε τά πνευματικά ντισώματα ν’ ντισταθομε σ’ ατήν τήν λική ποταγή, τότε θα πολλαπλασιασθον ο νθρωποι πού θα ατοκτονήσουν, ατοί πού θα ψηφίσουν τήν ζωή τους, ατοί πού θα χάσουν τό νόημα τς πορείας τς παρξής τους. πομένως, εναι σήμερα, περισσότερο πό κάθε λλη φορά, πιτακτική νάγκη πνευματική ναθέρμανση τολαο μας καί το Γένους μας! πως παλιά στά χωριά, ταν ξεσποσε πυρκαγιά χοσαν ο καμπάνες, στε λοι να βγον ξω να πνε και νά σβήσουν τήν φωτιά, τσι θά πρέπει νά γίνει καί σήμερα. Να χήσουν ο πνευματικές καμπάνες π’ λους μας, μέ προεξάρχοντες τούς πισκόπους, τούς γουμένους, το γιον ρος, τά μεγάλα καί τά μικρά Μοναστήρια, τούς νδρες Μοναχούς, τις γυνακες Μοναχές, τούς Θεολόγους, κάθε πιστός χριστιανός για να στηριχθε τό Γένος μας στήν δύσκολη περίσταση στην ποία χει βρεθε. Καί εμαστε στήν κατάσταση ατή χι γιατί βρισκόμαστε σήμερα κάτω πό τήν μπότα νός στρατιώτη, λλά γιατί εμαστε ποδουλωμένοι στά πάθη τς λης καθένας μας τομικά, καί κατ’ πέκτασιν συλλογικά κοινωνία μας. Ατό εναι πού ζομε σήμερα. Γιατί, ν περιορίσουμε τά λικά μας νδιαφέροντα, δεν θα χουμε οκονομική κρίση στην λλάδα. λοι θα εμαστε πάμπλουτοι. Πς φτάσαμε ατήν τήν στιγμή δ; πλειοψηφία το λαο μας σήμερα κάνει καταχρήσεις κανε κατά τό πρόσφατο παρελθόν. Μικροί, μεγάλοι, χουν δένχουν χρήματα, θά καπνίσουν τσιγάρο. χουν δένχουν χρήματα, θα βγον νά διασκεδάσουν καί νά μεθύσουν. χουν δεν χουν χρήματα, θ βγον νά γοράσουν περιττά νδύματα καί παπούτσια κι τιδήποτε λλο. χουν δεν χουν χρήματα, πρέπει νά κανοποιήσουν τίςς πάσης φύσεως ρέξεις τους, πως κανόνιστη διατροφή, σπατάλες γιά σκοπο λόγο, νηθικότητα, μέ συνέπεια νά ποκτήσουν καί πολλαπλά προβλήματα γείας στή συνέχεια. ρα, ποιό εναι τό πρόβλημα σήμερα; Εναι στίαση καί περιορισμός το νδιαφέροντός μας στην λη, στόν κοσμικό τρόπο διαβίωσης καί πόρριψη τς ρθόδοξης σκητικότητας. Κοιτάζουμε λοι τήν κοιλιά μας, τή σάρκα μας. Κανένας δέν κοιτάζει τήν ψυχή του. ν κοιτάζαμε τήν ψυχή μας, τήν καρδιά μας, δεν θα πρχε ξω κε στούς δρόμους κανένας φτωχός. Πτωχεύσαμε πνευματικά, γι’ ατό πτωχεύσαμε καί λικά, καί τό κυριότερο, καρδιακά.

Τέλος καί τ Θε δόξα!

Πηγή: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/01/blog-post_7.html

στολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Comments