Εκκλησιασμός μελών ΔΣ της ΠΕΘ στον Ι.Ν. Ρόδον το Αμάραντον στον Πειραιά 23-11-2014

Εκκλησιασμός μελών ΔΣ της ΠΕΘ στον ιερό ναό Ρόδον το Αμάραντον 23-11-2014


Comments