Βιβλιοθήκη

H Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων διαθέτει στα ιδιόκτητα γραφεία της ικανό αριθμό βιβλίων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θεολόγοι μπορούν να δανεισθούν για μελέτη. 

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των βιβλίων και των άλλων αντιτύπων, τα οποία υπάρχουν στή βιβλιοθήκη μας.
Με την υπ' αριθμ. 23/ 19-6-2009 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Θ., το ευρετήριο αυτό αφιερώνεται στους μακαριστούς συναδέλφους:
  • π. Κων/τίνο Φούσκα, Πρωτοπρεσβύτερο, ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου, τ. αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ε.Θ. 
  • π. Σπυρίδωνα Aντωνόπουλο, Πρωτοπρεσβύτερο, τ. Πρόεδρο του Eποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Θ.
  • π. Δημήτριο Σπυρόπουλο Εφημέριο, και τ. μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Θ.
  • στους δωρητές των βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Π.Ε.Θ.